Modern rabszolgaság-nyilatkozat

Szervezet

Ez a nyilatkozat a Paragon Microfibre Ltd.-hez (ebben a nyilatkozatban: „Vállalat”) tartozó és azzal kapcsolatban álló összes vállalatra vonatkozik. A nyilatkozatban szereplő információk a 2019-2020-as pénzügyi évre vonatkoznak.

Szervezeti felépítés

A Vállalat az egyesült királyságbeli Wellsben, Somersetben működik, az irányítást az igazgatótanács adja.

A Társaság fő tevékenysége mikroszálas törlőkendők, törölközők és kapcsolódó termékek tervezése és gyártása. Mivel a Társaság szolgáltatásai iránti kereslet folyamatosan magas az év során, a munkatársakat állandó jelleggel alkalmazzák, ezért nem szezonálisak.

A Társaság által a működése során biztosított munkaerőt az Egyesült Királyságban végzik.

Definíciók

A Társaság úgy véli, hogy a modern rabszolgaság a következőket foglalja magában:

 • Emberkereskedelem;
 • Kényszermunka szellemi vagy fizikai fenyegetéssel;
 • Munkáltató tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lenni a bántalmazással fenyegető lelki vagy fizikai bántalmazás révén;
 • dehumanizálják, áruként kezelik, vagy ingatlanként vásárolják vagy adják el;
 • Fizikai kötöttség vagy a mozgás szabadságának korlátozása.

 

Elkötelezettség

A Vállalat elismeri a modern rabszolgaság leküzdésével kapcsolatos felelősségét, és kötelezettséget vállal a modern rabszolgaságról szóló 2015. évi törvény rendelkezéseinek betartására. A Vállalat tisztában van azzal, hogy ez megköveteli mind a munkaerővel kapcsolatos belső gyakorlatának, mind pedig az ellátási láncainak folyamatos felülvizsgálatát.

A Vállalat nem lép üzleti kapcsolatba más olyan szervezettel sem az Egyesült Királyságban, sem külföldön, amelyek tudatosan támogatják a rabszolgaságot, a rabszolgaságot és a kényszer- vagy kötelező munkát, vagy amelyekről kiderült, hogy ilyenekben vesznek részt.

A Vállalatnak saját szolgáltatásai nyújtása céljából biztosított munkaerő nem származik rabszolgaságból vagy embercsempészetből. A Vállalat szigorúan betartja az Egyesült Királyság vonatkozó foglalkoztatási jogszabályai szerinti kötelezettségeivel kapcsolatban megkövetelt minimumkövetelményeket, és sok esetben meghaladja ezeket a minimumokat az alkalmazottaival kapcsolatban.

 

Ellátási láncok

Tevékenységének teljesítése érdekében a Társaság fő ellátási láncai közé tartoznak a különböző típusú szövetekhez kapcsolódó láncok. Tisztában vagyunk vele, hogy a Társaság első osztályú beszállítói közvetítő kereskedők, ezért további szerződéses kapcsolatokat ápolnak alacsonyabb szintű beszállítókkal.

Potenciális expozíció

A Vállalat úgy ítéli meg, hogy a rabszolgaság és az emberkereskedelem kockázatának fő kitettsége a textíliagyártásban és -ellátási láncban van, ahol a termelés magában foglalhatja a munkaerő biztosítását egy olyan országban, ahol az emberi jogok megsértése elleni védelem korlátozott lehet.

Általában a Vállalat úgy ítéli meg, hogy a rabszolgaságnak/emberkereskedelemnek való kitettsége viszonylag korlátozott. Mindazonáltal lépéseket tett annak biztosítására, hogy ilyen gyakorlatokra ne kerüljön sor sem a vállalkozásában, sem a számára árukat és/vagy szolgáltatásokat szállító szervezetek üzleti tevékenységében.

 

Lépések

A Vállalat átvilágítási folyamatokat végez annak biztosítására, hogy szervezetében vagy ellátási láncaiban ne forduljon elő rabszolgaság és/vagy emberkereskedelem, beleértve a beszállítói ellenőrzésének felülvizsgálatát.

A Vállalat tudomása szerint nem folytatott üzleti tevékenységet egy másik szervezettel, amelyről bebizonyosodott, hogy a modern rabszolgasággal kapcsolatban állt volna.

A modern rabszolgaságról szóló 2015. évi törvény 54. szakaszának (4) bekezdésével összhangban a Vállalat a következő lépéseket tette annak biztosítására, hogy ne kerüljön sor modern rabszolgaságra:

 • A beszállítói szerződések felülvizsgálata, hogy tartalmazzák a felmondási jogot arra az esetre, ha a szállító modern rabszolgaságban vesz részt, vagy annak gyanúja merül fel;
 • a beszállítói szabályzatok áttekintése annak biztosítása érdekében, hogy azok naprakészek és relevánsak legyenek;
 • győződjön meg arról, hogy az alkalmazottak tisztában vannak a Vállalat zéró tolerancia politikájával a modern rabszolgasággal szemben.

Abban az esetben, ha a beszállítótól származó Vállalat modern rabszolgaságot mutat be vagy gyanítja:

 • A szállítót haladéktalanul fel kell függeszteni, mint jóváhagyott beszállítót;
 • További ellenőrzések a szállítóval a gyanú megerősítésére vagy cáfolatára;
 • Ha a gyanú megalapozott, akkor a szállítót törölni kell a jóváhagyott beszállítói listánkról;
 • Ezenfelül a 2015. évi modern rabszolgatörvényt megsértő vásárlók vagy beszállítók esetében a Társaság és a szállító között fennálló szerződések felmondhatók.

Fő teljesítménymutatók

A Vállalat átvilágítási folyamatokat végez annak biztosítására, hogy szervezetében vagy ellátási láncaiban ne forduljon elő rabszolgaság és/vagy emberkereskedelem, beleértve a beszállítói ellenőrzésének felülvizsgálatát.

A Vállalat tudomása szerint nem folytatott üzleti tevékenységet egy másik szervezettel, amelyről bebizonyosodott, hogy a modern rabszolgasággal kapcsolatban állt volna.

A modern rabszolgaságról szóló 2015. évi törvény 54. szakaszának (4) bekezdésével összhangban a Vállalat a következő lépéseket tette annak biztosítására, hogy ne kerüljön sor modern rabszolgaságra:

 • A beszállítói szerződések felülvizsgálata, hogy tartalmazzák a felmondási jogot arra az esetre, ha a szállító modern rabszolgaságban vesz részt, vagy annak gyanúja merül fel;
 • a beszállítói szabályzatok áttekintése annak biztosítása érdekében, hogy azok naprakészek és relevánsak legyenek;
 • győződjön meg arról, hogy az alkalmazottak tisztában vannak a Vállalat zéró tolerancia politikájával a modern rabszolgasággal szemben.

Abban az esetben, ha a beszállítótól származó Vállalat modern rabszolgaságot mutat be vagy gyanítja:

 • A szállítót haladéktalanul fel kell függeszteni, mint jóváhagyott beszállítót;
 • További ellenőrzések a szállítóval a gyanú megerősítésére vagy cáfolatára;
 • Ha a gyanú megalapozott, akkor a szállítót törölni kell a jóváhagyott beszállítói listánkról;
 • Ezenfelül a 2015. évi modern rabszolgatörvényt megsértő vásárlók vagy beszállítók esetében a Társaság és a szállító között fennálló szerződések felmondhatók.

Irányelvek

A Vállalat a következő irányelvekkel rendelkezik, amelyek tovább határozzák meg álláspontját a modern rabszolgasággal kapcsolatban:
[nincs további irányelv]

 

Képzés

A Vállalat a következő képzést nyújtja munkatársainak a modern rabszolgasággal kapcsolatos álláspontjának hatékony megvalósítása érdekében:

 • A Vállalatba való bevezető képzés, amely kiterjed az összes belső szabályzatunkra, beleértve a modern rabszolgaságot is;
 • Képzés a Vállalatba való bevezetőről, hogy elmagyarázzuk, mit keresünk, amikor új beszállítót tervezünk felvenni a jóváhagyott beszállítói listára;
 • Egyévi felfrissítés az összes alkalmazott számára, hogy áttekintse és aláírja, hogy elolvasta és megértette a személyzeti és vállalati kézikönyvek összes részét.

 

Rabszolga-megfelelőségi tiszt

A Vállalatnak van egy rabszolgaság-megfelelőségi tisztje, akinek a modern rabszolgasággal kapcsolatos minden aggályával foglalkozni kell, és aki ezután megteszi a megfelelő lépéseket a Vállalat ezzel kapcsolatos kötelezettségeivel kapcsolatban.

 

Jóváhagyás dátuma: 2020. június 1.
Aláírva: Stephen Duffell (rabszolgaság-megfelelőségi tiszt és ügyvezető igazgató)
Dátum: 2020. október 1.