Polityka prywatności LGPD

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2024 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoje dane podczas korzystania z Usługi i informują Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak obowiązują przepisy prawa chroni Cię.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności został stworzony przy pomocy Generator polityki prywatności WarunkówFeed.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone poniżej warunki. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy mają one zastosowanie występować w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszego Serwisu.

 • Firma (w tym dokumencie nazywana „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) Umowa) dotyczy Paragon Mikrofibra , Ivana Rendića 3, Samobor.

 • Pliki cookie to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub dowolnym innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierającą szczegóły historii przeglądania tej witryny wśród wielu jego zastosowań.

 • Kraj odnosi się do: Chorwacji

 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, a telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwa do zidentyfikowania osoba.

 • Usługa oznacza Stronę Internetową.

 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółce w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, wykonywania usług związanych z Usługą lub w celu pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi.

 • Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, albo generowanych przez korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania: wizyta na stronie).

 • Witryna internetowa odnosi się do Mikrofibry Paragon , dostępnej pod adresem https://paragonmicrofibre.org

 • Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, np odpowiedni.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych informacje, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmują, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, stan, województwo, kod pocztowy, miasto

 • Dane dotyczące wykorzystania

Uzyskaj dostęp do informacji o koncie
Format e-maila: example@mailserver.domain
Edytuj informacje o koncie
Format e-maila: example@mailserver.domain
Pokaż wszystkie żądania
Format e-maila: example@mailserver.domain
Usuń informacje o koncie
Format e-maila: example@mailserver.domain

Dane dotyczące wykorzystania

Dane dotyczące użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np.G IP adres), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne dane.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy zbierać pewne informacje automatycznie, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, Twój telefon komórkowy unikalny identyfikator urządzenia, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, Twój mobilny system operacyjny, typ mobilna przeglądarka internetowa, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub kiedy Ty uzyskać dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i sklepie pewne informacje. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do gromadzenia i śledzić informacje oraz ulepszać i analizować nasze Usługi. Technologie, które wykorzystujemy mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Ty może poinstruować Twoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany.Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może korzystaj z plików cookie.
 • pliki cookie Flash. Niektóre funkcje naszego Serwisu mogą wykorzystywać obiekty przechowywane lokalnie (lub Flash Cookies) w celu zbierania i przechowywania informacji o Twoich preferencjach lub aktywności na naszych stronach Praca. Pliki cookie Flash nie są zarządzane przy użyciu tych samych ustawień przeglądarki, które są używane w przeglądarce Ciasteczka. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania plików cookie Flash, przeczytaj „Gdzie mogę to zrobić”. zmienić ustawienia wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów udostępnionych?” dostępne pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web (nazywane również przezroczystymi plikami GIF, znacznikami pikselowymi i jednopikselowe gify), które pozwalają Spółce na przykład zliczać użytkowników, którzy je odwiedzili stron lub otworzył wiadomość e-mail oraz w celu innych powiązanych statystyk witryny (na przykład rejestrowania popularność danej sekcji i sprawdzenie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim koncie osobistym komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz w tryb offline, natomiast sesyjne pliki cookie zostaną usunięte natychmiast po tym, jak to zrobisz zamknij przeglądarkę internetową. Więcej o plikach cookies możesz dowiedzieć się na stronie WarunkiWitryna internetowa artykuł.

Korzystamy z plików cookie sesji i trwałych w celach określonych poniżej:

 • Niezbędne/niezbędne pliki cookie

  Typ: Pliki cookie sesji

  Administrator: Nas

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu i umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jego funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, które posiadasz o które prosisz, nie mogą zostać dostarczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu zapewnienia Ci ich usługi.

 • Polityka dotycząca plików cookie/Zawiadomienie o akceptacji plików cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administrator: Nas

  Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administrator: Nas

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory, których dokonujesz podczas korzystania z Witryny, np zapamiętywanie Twoich danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnić Ci bardziej osobiste doświadczenia i uniknąć konieczności ponownego wchodzenia w swoje preferencje przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą stronę Polityka plików cookies lub sekcja dotycząca plików cookies naszej Polityki prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszych Praca.

 • Aby zarządzać Twoim Kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi.Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą umożliwić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcia umowy kupna produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Usługi.

 • Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub w inny sposób równoważne formy komunikacji elektronicznej, takie jak push aplikacji mobilnej powiadomienia o aktualizacjach lub komunikaty informacyjne dotyczące funkcjonalności, produktów lub zakontraktowanych usług, w tym aktualizacji zabezpieczeń, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione za ich realizację.

 • Aby dostarczać Ci aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towary, usługi i wydarzenia, które oferujemy, które są podobne do tych, które już posiadasz zakupione lub o które zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć w Twoich prośbach i zarządzać nimi.

 • W przypadku przenoszenia działalności: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia: fuzja, zbycie, restrukturyzacja, reorganizacja, rozwiązanie lub inna sprzedaż lub przeniesienie część lub całość naszych aktywów, niezależnie od tego, czy firma kontynuuje działalność, czy też znajduje się w ramach upadłości, likwidacji, lub podobne postępowanie, w którym przechowywane przez nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszych Usług znajdują się m.in przeniesione aktywa.

 • W innych celach: Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, np analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określenie efektywności naszej promocji kampanii oraz w celu oceny i ulepszenia naszych Usług, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczenie.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Serwisowi Dostawcom monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi w celu kontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcie całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
 • Podmiotom stowarzyszonym:Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w przypadku których w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do partnerów stowarzyszonych zalicza się Our spółka dominująca i wszelkie inne spółki zależne, partnerzy joint venture lub inne firmy, które my pod naszą kontrolą lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z Nami.
 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszej firmie partnerami w celu oferowania Ci określonych produktów, usług lub promocji.
 • Innym użytkownikom: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję obszarach publicznych z innymi użytkownikami, informacje te mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być przeglądane publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Twoją zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe komukolwiek innemu celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do określonych celów w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w niezbędnym zakresie wywiązać się z naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu spełnienia wymogów z obowiązującymi przepisami), rozstrzygać spory i egzekwować nasze umowy prawne i zasady.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są ogólne przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te służą wzmocnieniu bezpieczeństwa lub w celu ulepszenia funkcjonalności naszego Serwisu lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych dłuższe okresy czasu.

Przekazywanie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w inne miejsca, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że to informacje mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincja, kraj lub inna jurysdykcja rządowa, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą się różnić niż te podlegające Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoja zgoda na ten transfer.

Spółka podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczne traktowanie Twoich danych i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą być zaangażowane przeniesiony. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem do innej Polityki Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np.G sąd lub Agencja rządowa).

Inne wymogi prawne

Spółka może ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeśli w dobrej wierze uzna, że ​​takie działanie jest konieczne Do:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chroń i broń praw lub własności Firmy
 • Zapobiegaj potencjalnym nadużyciom w związku z Usługą lub badaj je
 • Chroń bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chroń przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, pamiętaj jednak, że nie ma sposobu ich przekazania przez Internet lub sposób elektronicznego przechowywania danych jest w 100% bezpieczny. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich bezwzględności bezpieczeństwo.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie osobiście umożliwiających identyfikację danych osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i Ty masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli staniemy się świadomi, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgodę rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych i Twojego kraju wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem ta informacja.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę strony trzeciej. Gorąco Ci to doradzamy zapoznaj się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyk stosowanych w witrynach lub usługach stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię poprzez wysłanie wiadomości nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Przed wprowadzeniem zmiany poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym Serwisie stają się skuteczne i zaktualizuj datę „Ostatnia aktualizacja” znajdującą się na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Zmiany w tym Polityka Prywatności obowiązuje w momencie jej opublikowania na tej stronie.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us: